Hierdie PCP-wetsontwerp is reeds in dieselfde algemene rigting in die laaste wetgewende sessie voorgelê - maar voor die intreding van “Zero BTW” - en is in Januarie vanjaar oor die algemeen verwerp met stemme teen deur die PS, PSD, Chega en IL, en gunstige stemme van PCP, WEES, PAN en Livre

.

In die verduidelikende memorandum van hierdie diploma is die party van mening dat “ten spyte van die toepassing van die 'Zero BT' -maatreël, die waarheid is dat baie pryse [van voedselprodukte] steeds styg”, en beskuldig groot verspreiding daarvan dat “opportunisties voordeel trek uit die impak van oorlog en sanksies om hul winsmarge te verhoog.”

“In 'n tyd wanneer werkers en die mense steeds koopkrag verloor, toon hierdie kolossale winste, terselfdertyd dat pryse steeds styg, duidelik die behoefte om in te gryp om die openbare belang te verdedig, veral in toegang tot noodsaaklike goedere”.

In hierdie konteks stel die PCP voor dat “die skepping van 'n maksimum prysregime toegepas moet word op 'n noodsaaklike voedselmandjie, wat 'n verwysingsprys vir elk van die produkte definieer, gebaseer op werklike koste en 'n nie-spekulatiewe marge, wat die verkoop teen 'n hoër prys verbied sonder redelike regverdiging”.