Volgens die Presidensie van die Republiek sal “die program reise na die drie streke van die land insluit: Wallonië, Vlaandere en Brussel”.

“Die staatshoof sal werkvergaderings hê met koning Philippe, die federale regering, die federale parlement en verteenwoordigers van streeks- en munisipale owerhede, sowel as universiteit- en navorsingsentiteite”.

Volgens die Presidensie van die Republiek sal “hierdie besoek 'n geleentheid bied om die noue vriendskap en bilaterale bande tussen Portugal en België te versterk, in sy mees uiteenlopende dimensies, en sal ook 'n geleentheid bied om relevante kwessies op 'n Europese en multilaterale vlak aan te spreek”.

“Die reis sal ook 'n belangrike komponent van kontak insluit met die groot Portugese gemeenskap wat in België woon”, lui die noot.

Die Presidensie van die Republiek sê dat “die laaste staatsbesoek aan België deur 'n president van die Portugese Republiek in 2005 plaasgevind het”.