Fernando Medina se waarborg is gemaak tydens 'n parlementêre verhoor by die begroting- en finansieringskomitee (COF) oor die staatsbegrotingsvoorstel vir 2024 (OE2024), toe hy deur die adjunk van Chega André Ventura oor die onderwerp gevra het.

“Geen toename in IMI word in OE2024 voorspel nie, en ook nie enige wat ek vir die toekoms kan voorskryf nie”, het die regeringsamptenaar gewaarborg.

IMI word gehef op die belastingwaarde van landelike en stedelike geboue, met inkomste wat na die munisipaliteite waar hulle geleë is, val.