Ten spyte van die onlangse ontbinding van die parlement en die aankondiging van vroeë verkiesings, het die vakbond besluit om voort te gaan met die aksie en die regering se begrotingsvoorstel vir die onderwyssektor gekritiseer.