“Die besluit wat die ooreenkoms tussen die Portugese Republiek en die Verenigde Koninkryk van Groot-Brittanje en Noord-Ierland goedkeur oor wedersydse erkenning vir die doeleindes van bestuur en uitruil van bestuurslisensies, is onderteken”, sê in 'n verklaring wat na die uitvoerende vergadering vrygestel is.

Met hierdie ooreenkoms sal bestuurslisensies wat deur uitreikende entiteite in beide lande uitgereik word, wedersyds erken word. Na Brexit het die stelsel van bestuurslisensies wat deur lidstate van die Europese Unie of die Europese Ekonomiese Gebied uitgereik is, nie meer op die Verenigde Koninkryk van toepassing nie.

Op dieselfde sessie van die Raad van Ministers is die Ekonomiese Samewerkingsooreenkoms tussen die Portugese Republiek en die Republiek van Moldawië goedgekeur, wat daarop gemik is om ekonomiese samewerking tussen die twee state te ontwikkel en te versterk. Die doel van die ooreenkoms is om “bilaterale ekonomiese betrekkinge op 'n wedersyds voordelige basis te versterk en te diversifiseer”, het die Raad van Ministers gesê.