Vir vier agtereenvolgende maande het werkloosheid wat deur die Indiensneming- en Professionele Opleidingsinstitu ut (IE FP) geregistreer is, toeneem, volgens 'n verslag deur ECO.

“Aan die einde van Oktober 2023 is 303 356 werklose individue by die diensnemingsdienste van die vasteland en outonome streke geregistreer. Die totale aantal werkloses wat in die land geregistreer is, was hoër as dié wat in dieselfde maand van 2022 gesien is (+14 231; +4,9%) en in die vorige maand (+3,243; +

1,1%)”, verduidelik die IEFP.

Werklose mense wat minder as 12 maande in werksentrums geregistreer is, het bygedra tot hierdie evolusie. Daarteenoor was daar 'n afname in diegene wat 12 of meer maande gelede geregistreer is.

A@@

an die ander kant, onder die verskillende streke van die land, met die uitsondering van die Azore en Madeira, het werkloosheid jaar tot jaar toegeneem. Die hoogste syfer is in die Algarve aangeteken, waar werkloosheid met 8,9% gestyg het in vergelyking met 'n jaar gelede

.

In 'n geheel het die Noord- en Sentraagstreke daarin geslaag om werkloosheidsdaling te sien, maar in ander gebiede van die land was die neiging tot 'n toename. In die Algarve het werkloosheid met 23,1% gegroei in vergelyking met September

.