Die gemiddelde huur vir kontrakte wat tussen 2017 en 2021 onderteken is, wat die meerderheid van die Portugese mark verteenwoordig, was 440 euro. In kontrakte wat tot 1990 onderteken is, was die gemiddelde huur 137 euro.

Vol

gens Público, wat die “Housing Rental in Portugal” -studie (20 November 2023) deur die Instituut vir Behuising en Stedelike Rehabilitasie (IHRU) noem, was daar in 2021 922,810 huurkontrakte van krag, waarvan 151 620 teen 1990 onderteken is (meer as 16% van die totaal). In hierdie kontrakte was die gemiddelde huur 137,7 euro per maand, 'n waarde wat styg tot 164,46 euro in die geval van die Lissabon Metropolitaanse Area (AML). Daar moet op gelet word dat die meerderheid kontrakte huur van minder as 200 euro per maand gehad het, met slegs 21% van die kontrakte huur bo hierdie waarde.