Die Ministerie van Arbeid het aan die lig gebring dat 5,343 Portugese mense tussen Oktober 2022 en September 2023 by Britse sosiale sekerheid geregistreer het, 40,8% minder as in die vorige 12 maande (9,024).

Registrasie van sosiale sekerheid, wat verpligtend is om sosiale ondersteuning in die land te kan werk of ontvang, is 'n manier om demografiese vloei te bereken.

Die afname beklemtoon sedert 2020, na die Covid-19-pandemie en die Verenigde Koninkryk se vertrek uit die Europese Unie (EU).

Alhoewel die Britse regering 1,1 miljoen nuwe registrasies van nie-Britse volwasse buitelandse burgers op sosiale sekerheid aangeteken het, was slegs 110 000 EU-burgers (10%), 'n daling van 50 persentasiepunte in vergelyking met September 2019.

Die jongste gegewens oor die registrasiestelsel vir burgers van die Europese Unie [EU Settlement Scheme, EUSS] is ook vrygestel, wat 504,170 aansoeke deur Portugese burgers tot 30 September 2023 getel het om 'n verblyfpermit te verkry.

Hiervan het 273,980 Portugese 'n permanente verblyftitel [gevestigde status] ontvang, 170,110 'n voorlopige titel [voorafgesette status] en 52.800 het hul prosesse verwerp of ongeldig gemaak.

Die aantal aansoeke is nie gelykstaande aan die aantal Portugese inwoners in die Verenigde Koninkryk nie, beraam op ongeveer 450 duisend, aangesien sommige van die aansoeke herhaal word.