Die IRS-aftrekking van huur is voorheen op 502 euro vasgestel, terwyl die regering onlangs die Raad van Ministers goedgekeur het om die waarde tot 550 euro te verhoog.

Na aanleiding van voorstelle van die PS en PAN om die staatsbegroting vir 2024 (OE2024) te wysig, sal die limiet op die aftrekbare bedrag egter in 2024 tot 600 euro styg.

Die maatreël is goedgekeur met die PCP wat teen gestem het, Chega en die Liberale Initiatief onthouding het en die oorblywende partye ten gunste gestem het.