Die voorstel om hierdie belastingverhoging uit te skakel wat deur die PS onderteken is, is sonder stemme teen en met Livre onthouding goedgekeur. Die voorstelle wat deur die opposisie aangebied het wat ook daarop gemik was om die IUC-verhoging vir ouer motors uit te skakel, is deur die PS

verwerp.

Die faseerde toename in die IUC was een van die OE2024-maatreëls wat die meeste kontroversie en betwis veroorsaak het, aangesien dit 'n toename in die IUC vir hierdie motors voorsien, teen 'n koers van 25 euro per jaar, totdat hulle die belasting vir ekwivalente motors bereik, maar vanaf Julie 2007 geregistreer is.

Die uitkoms van die maatreël sou uiteindelik besluit word wanneer die PS, wat 'n meerderheid in die parlement het, aangekondig het dat die uitskakeling van hierdie maatreël een van sy voorgestelde wysigings aan OE2024 sou wees.

By die geleentheid het die leier van die PS parlementêre bank, Eurico Brilhante Dias, daarop gewys dat daar van die begin af altyd 'n bedoeling onder die meerderheid afgevaardigdes in sy bank was om die regering se aanvanklike voorstel oor die IUC te verander, aangesien dit baie burgers 'n “persepsie van sosiale onreg” veroorsaak het.