“Aanpassings sal aan verkooppryse aangebring moet word om stygings in die koste van produksiefaktore te versag”, het die president van die ACIP-toesigheidsraad, Helder Pires, gesê sonder om syfers te spesifiseer.

Benewens die prys van grondstowwe, het salariskoste die sektor straf, wat ook dui op probleme met die aanstel van arbeid.

Ten spyte van opgemerking dat totale data oor die sektor nog nie beskikbaar is nie, het die vereniging aangedui dat daar vanjaar 'n “effense groei” in bakkery- en deegverkope was, geregverdig deur die styging in prys.

Vir hierdie Kersfees verwag ACIP verkope in soortgelyke hoeveelhede as 2022, met “ekwivalente of selfs hoër” omset.

ACIP, wat in 1975 in Coimbra gestig is, bevestig homself as die land se mees verteenwoordigende besigheidsvereniging in die bakkery- en deegsektor, wat sosio-ekonomiese projekte en inisiatiewe ondersteun.