Vir klas 1-voertuie is die koste nou €4,65, wat 'n afname van €1,95 verteenwoordig, ongeveer 30%, vergeleke met die €6.60 wat tot 31 Desember 2023 gehef word.

Volgens Algarve Marafado vir ons vertel, van Portimão tot Faro, is die koste nou €2,05, 'n verlaging van 85 sent in vergelyking met vorige waardes.

Die vermindering van toll het nie net daarop gemik om reis meer toeganklik te maak nie, maar ook om die gebruik van snelweë aan te moedig, die reisdoeltreffendheid te verbeter en by te dra tot gebruikersgemak.

Pryse verskil op verskillende tye van die dag vir sekere voertuie Die

Ministerie van Territoriale Kohesie (MCT) het berig dat die vermindering is ongeveer 30% in vergelyking met pryse wat aan die einde van 2023 van krag is vir ligte voertuie en 22,6% vir vragvervoer en passasiersvervoer gedurende die dag.

In die nag, naweke en vakansies het vragvervoer en passasiersvervoer dieselfde pryse in krag gehandhaaf wat verlede jaar van kra

Hierdie verminderingswaardes neem nie verhogings as gevolg van inflasie in ag nie, soos uiteengesit in die konsessiekontrakte wat van krag is.