“Die munisipale eiendomsbelastingkode, goedgekeur deur Dek reet-wet nr. 287/2003 van 12 November, bepaal in artikels 38 en 39 dat een van die objektiewe elemente wat geïntegreer is in die berekeningsformule van die assesseringstelsel van stedelike geboue die gemiddelde konstruksiewaarde per vierkante meter is. Hierdie ordonnansie hou die waardes wat gedurende die jaar 2023 toegepas

word, in krag”.

Die prys per vierkante meter vir die doeleindes van IMI en die belastingbeoordeling van eiendomme het in 2023 met €25 gestyg en tot €665 gestyg.

Die gemiddelde konstruksiewaarde per vierkante meter betrokke is, wat in 2023 op 532 euro bepaal is, plus 25%, soos gedefinieer deur die Munisipale Eiendomsbelastingkode (CIMI).

Daarom, en met inagneming van die CIMI-formule, beloop die gebruikte waarde 665 euro, wat die hoogste is sedert 2003, die jaar waarin die IMI die munisipale bydrae vervang het.

Die prys per vierkante meter konstruksie is een van die elemente wat deel uitmaak van die berekeningsformule vir die evalueringstelsel vir stedelike geboue en gevolglik die bepaling van hul belastingbatewaarde (VTP), waarop die IMI-koers toegepas word.

Die prys per vierkante meter van konstruksie word jaarliks deur die regeringsbesluit vasgestel, na aanleiding van 'n voorstel van die Nasionale Stedelike Bouassesseringskommissie (CNAPU).