“Tyd word toegestaan aan werkers wat openbare funksies verrig in die dienste van die direkte administrasie van die staat, hetsy sentraal of dekonsentreer, en in openbare instellings, op 13 Februarie 2024”, lui die bevel waartoe die Lusa-agentskap toegang gehad het.


In hierdie volgorde, soos in vorige jare, beklemtoon die premier weer dat, “hoewel Karnaval Dinsdag nie op die lys van verpligte vakansiedae wat deur die wet bepaal is nie, is daar 'n gekonsolideerde tradisie in Portugal om partytjies gedurende hierdie tydperk te organiseer”.

Wat 13 Februarie betref, word “dienste en liggame wat om redes van openbare belang gedurende daardie tydperk in werking moet bly, uitgesluit onder terme wat deur die bekwame lid van die regering gedefinieer moet word”.

“Sonder beïnvloed die kontinuïteit en kwaliteit van die diens wat gelewer moet word, moet die topbestuurders van die dienste en liggame waarna in die vorige paragraaf verwys word, die ekwivalente vrystelling van die bywoningsplig vir hul onderskeie werkers bevorder, op 'n datum wat betyds bepaal moet word”, voeg die diploma by.

S

edert António Costa in November 2015 die amp as premier aangeneem het, was drie jaar gelede die enigste keer dat hy nie die bevel onderteken het vir tyd wat op Karnaval Dinsdag gegee moet word nie, aangesien die land weens die pandemie in sluiting was.