Mercadona sal 'n bonus toeken, wat ooreenstem met 50% van die salarisse van werkers, onder die meer as 100 duisend mense wat by die supermarkmaatskappy werk. Daarom sal die maatskappy 'n bonus aan werknemers bied wat hoër is as die 2023-bonus, wat totaal 405 miljoen euro was.

Benewens winsdeling, is Mercadona ook van plan om 'n ekstra salaris te gee aan werkers wat daarin slaag om die maatskappy se doelwitte wat vir 2024 gedefinieer is, te bereik. Die bedrag styg tot twee salarisse as die dienskontrak minstens vyf jaar van krag is.


Vol

gens Mercadona is die besluit geneem met inagneming van “die uitsonderlike verbintenis van die meer as 100 duisend mense wat Mercadona uitmaak om elke dag die ervaring van ons 'baas' te verbeter, die kwaliteit van ons produkte en die voortdurende implementering van tegnologiese verbeterings en innoverend, wat ons prosesse doeltreffender maak en ons werkroetine vergemaklik. Dit is vir dit alles dat ons almal verdien om vanjaar 'n ekstra halwe salaris te verdien, waarby ons die bonus moet toevoeg vir doelwitte wat met ons ooreenstem - een of twee salarisse, afhangende van ons senioriteit in die maatskappy”

.