Volgens die Nasionale Statistiekinstituut (INE) verteenwoordig die sektor 4,4% van die produksie, 3,1% van die bruto toegevoegde waarde (GVA), 4,5% van die uitvoere en 2,7% van die indiensneming in die Portugese ekonomie.


By die bekendstelling van die sektor se rekeninge het die Instituut gesê dat “na 'n jaar van sametrekking gekenmerk deur die nadelige gevolge van die COVID-19-pandemie” in 2021 “sterk groei” was in produksie (24.6%), in GVA (20.6%), uitvoer (22.3%) en indiensneming (onderskeidelik 12.1%, 7.0%, 20.1% en 2.4%), as gevolg van die groei van gepaardgaande aktiwiteite met hernubare energie.

In 2020 het Portugal die 15de plek geplaas in terme van die gewig van die omgewingsgoedere- en dienstesektor se GVA in die nasionale GVA (2.8% en gelyk aan die EU-gemiddelde), nadat hy drie posisies gedaal het in vergelyking met die vorige jaar. Die land het die vyfde posisie onder die lidlande met die hoogste gewig van uitvoere in die nasionale totaal (4,4%) behou

.