“Die mediaanbehuisingsprys het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar gestyg in 22 van die 26 NUTS III-substreke, wat die groei in die outonome streek Madeira beklemtoon: +43.0% “, volgens die jongste INE -verslag.

Die vyf substreke met die hoogste mediaanbehuisingspryse - Groter Lissabon, Algarve, Outonome Streek Madeira, Península de Setúbal en Porto Metropolitaanse gebied - “het ook die hoogste waardes aangebied in beide kategorieë van koper se belastingwoning (gebied nasionaal en buiteland)”.

“In die Sub-streke Groter Lissabon en Porto Metropolitaanse gebied het die mediaanprys (€/m2) van transaksies wat deur kopers met belastingdomisiel in die buiteland uitgevoer is onderskeidelik +83,4% en +56,8% oorskry, die prys van transaksies deur kopers met belastingdomisiel in die nasionale gebied”.

“In die 3de kwartaal van 2023 was daar 'n vertraging in behuisingspryse in 11 van die 24 munisipaliteite met meer as 100 duisend inwoners (17 in die 2de kwartaal van 2023). In die teenoorgestelde rigting was daar 'n toename in die jaar-tot-jaar veranderingskoers in 13 munisipaliteite, met Barcelos (+9.1 p.p.) en Guimarães (+8.9 p.p.)

uitgelig”.