Volgens die vloot is die skip “tydens sy navigasie noord, in die Eksklusiewe Ekonomiese Sone” van die vasteland gevolg.


In 'n verklaring wat aan nuuskamers gestuur is, het die Portugese vloot gewaarborg dat dit “permanent die toesig van maritieme ruimtes onder nasionale soewereiniteit of jurisdiksie verseker, 24 uur per dag en 365 dae per jaar, om streng nakoming van die wet op hierdie gebiede te waarborg en dat geen aktiwiteite in stryd met die belange van Portugal uitgevoer word deur state of akteurs met antagonistiese belange nie”.

in Portugese waters vaar nie.