Die gesamentlike operasie het ses instellings wat Serra da Estrela-honde teel en verkoop, in die Serra da Estrela Natuurparkgebied, ondersoek.

“Vier onreëlmatige situasies is opgespoor, wat gelei het tot die onderskeie deelnemings en aanleiding sal gee tot die onderskeie administratiewe verrigtinge,” het die GNR en die ICNF gesê.

Die twee entiteite het verduidelik dat die aksie ook “bewustheid onder troeteldierhouers van die belangrikheid daarvan om die nakoming van wetlike bepalings te verseker” behels.

Die GNR en ICNF het beklemtoon dat “hulle sal voortgaan om bewustheidingsaksies uit te voer wat gerig is op die welsyn van hierdie diere, asook om sanksiebedrywighede uit te voer wat geregverdig is om onvanpaste praktyke uit te roei”.