Die diploma definieer drie gebiede - A, B en C - van argeologiese sensitiwiteit, wat die eiendomsligging en sy omgewing in ag neem, met die klem op die verhouding daarvan met die omgewing. Sedert 1963 word die Militêre Museum geklassifiseer as 'n eiendom van openbare belang.

Die drie verskillende areas van spesiale beskerming verteenwoordig verskillende soorte werke en vorige aksies hiervoor wat uitgevoer moet word. Volgens die dekreet-wet definieer die “diploma 'n spesiale beskermingsone wat die ligging en omgewing van die eiendom in ag neem, naamlik die verhouding daarvan met die landskap, die gekonsolideerde stedelike weefsel en ander eiendomme met erfenis- en/of stedelike beplanningsrelevan

sie.”

Daarom moet 'n argeologiese ingryping in sone A plaasvind voordat die werke begin, om die bewaring daarvan te bevorder. In sone B, wat verband hou met die stedelike intervensies wat uitgevoer moet word, moet 'n voorafgaande argeologiese opgrawing plaasvind sodat die lewensvatbaarheid van die intervensies nagegaan kan word. Uiteindelik definieer sone C die gebied wat permanente argeologiese monitering benodig.

Die Algemene Direktoraat vir Kulturele Erfenis, in samewerking met die stadsraad van Lissabon, het die perke voorgestel wat bedoel is om die omliggende gebied van die genoteerde eiendom te beskerm, en die Nasionale Ra ad van Kultuur het sy goedkeuring gegee.