Volgens DECO ProTestE: “As dit tyd kom om die IRS-verklaring in te dien, kan die terugbetalingsbedrag laer wees of daar kan meer belasting wees om te betaal”.

Om die terugbetaling te verhoog of die betaalbaar belasting te verminder, verklaar DECO Proteste dat uitgawes wat gedurende 2023 aangegaan is, afgetrek moet word deur die validering van fakture wat in daardie jaar uitgereik is, 'n proses wat tot 26 Februarie op die e-Fatura-porta al gedoen kan word.

“Deur elke uitgawes met die onderskeie sektor te assosieer, trek die belastingbetalper voordeel uit aftrekkings in gesondheid, onderwys, behuising en huise, benewens algemene gesinsuitgawes. As daar uitgawes is wat teen 31 Maart nie in die E-faktuur verskyn nie, moet die belastingbetalper dit handmatig in die IRS-verklaring invoer gedurende die indieningseisoen, wat van April tot Junie duur”, beveel die organis

asie aan.

DECO Proteste verklaar dat uitstaande fakture wat na 26 Februarie 2024 oorbly, aanvanklik nie as 'n aftrekking in die IRS tel nie, maar “daar is uitgawes soos gesondheid, onderwys, huise en vaste eiendom wat handmatig in die IRS-verklaring ingevoer kan word”.

'As dit soos verlede jaar is toe baie mense dit tot die laaste oomblik laat of die valideringssperdatum misloop, kan dit steeds moontlik wees om handmatig aftrekkings te maak. Trouens, as fakture nie binne die sperdatum gevalideer word nie, sal die uitgawes reeds nie outomaties deur die Belastingowerheid in ag geneem word nie. Dit beteken dat hierdie aftrekkings met die hand in die IRS-verklaring ingevoer moet word”.

Verwante artikels: 'n