Met 339 stemme ten gunste, 240 teen en 37 onthouding het MEP's die voorstel onderskryf wat veral die vermindering tot 17 jaar van die minimum ouderdom voorsien om 'n lisensie te bekom om motors of vragmotors te bestuur, op voorwaarde dat daar 'n ervare bestuurder is wat hulle vergesel.

Die voorstel bevorder ook onder andere maatreëls 'n tydperk van nul verdraagsaamheid van twee jaar vir diegene wat onlangs gelisensieer is, met betrekking tot bestuur onder die invloed van alkohol, en strenger sanksies moet ook ingestel word vir onveilige bestuur.

Alhoewel die lidstate reeds verlede Desember hul onderhandelingsstandpunt aangeneem het, sal die afsluiting van die dossier na die volgende wetgewer oorgedra word, na die Europese verkiesings van 6 tot 9 Junie.

Die Europese vereniging vir vervoerveiligheid ETSC het reeds die MEP's se voorstel betwis om 17-jariges toe te laat om vragmotors te bestuur, met inagneming van 'n verklaring dat dit ernstige negatiewe gevolge sal hê.

ETSC onthou dat tans die minimum ouderdom om 'n vragmotorbestuurslisensie te verkry 21 jaar oud is, hoewel daar lidlande is wat dit onder sekere voorwaardes op 18 toelaat.