Die Britse regering het aan die lig gebring dat minder Portugese mense in 2023 by sosiale sekerheid geregistreer het as in 2020 (6 664) toe beperkings wat verband hou met die Covid-19-pandemie 'n skielike afname in Portugese immigrasie na die Verenigde Koninkryk veroorsaak het.

Registrasie vir sosiale sekerheid, wat verpligtend is om sosiale ondersteuning in die land te kan werk of ontvang, is 'n manier om demografiese vloei te bereken.

Die waarde van 2023 verteenwoordig 'n daling van 44% in vergelyking met die 7,941 Portugese registrasies in 2022, wat sedert 2019 'n skerp afname behou.

Europese immigrasie na die Verenigde Koninkryk het ook daal sedert die land se uitgang uit die Europese Unie in 2016 begin het.

Vandag is ook die jongste gegewens oor die registrasiestelsel vir burgers van die Europese Unie [EU Settlement Scheme, EUSS] vrygestel, wat 506,440 aansoeke deur Portugese burgers tot 31 Desember 2023 getel het om 'n verblyfpermit te verkry.

Hiervan het 278 600 Portugese 'n permanente verblyftitel ontvang, 170,990 'n voorlopige titel en 56 840 het hul prosesse verwerp of ongeldig gemaak.

Die aantal aansoeke is nie gelykstaande aan die aantal Portugese inwoners in die Verenigde Koninkryk nie, wat op ongeveer 450 000 geskat word, aangesien sommige herhaal word.