Die bevel het aan die lig gebring dat daar 991 prioriteitsgemeentes is vir die doeleindes van brandstofbestuur, sewe minder as in 2023.

“Die kriteria om prioriteitsgemeentes te identifiseer wat in 2022 aangeneem is, is gehandhaaf, wat die faktore van die gevare van landelike brande en die waarde van ekosisteme insluit. As gevolg hiervan is 991 gemeentes nou geïdentifiseer (34 persent van die totale getal) wat 2,844.170 hektaar (32 persent van die oppervlak van die vasteland van Portugal) dek en 1 983,590 hektaar bosgebiede omvat (37 persent van die totaal), het die orde gesê, wat jaarliks gepubliseer

word.

“Die definisie van hierdie prioriteite vrystel nie die bestuursagente van die gebied van die voldoening aan al die bepalings wat in die landelike brandbestuurwetgewing uiteengesit word nie, en die omvang van inspeksie deur die bekwame entiteite is nie beperk tot die genoemde gebiede en sperdatums nie.”

In ooreenstemming met die dokument sal inspeksie van brandstofbestuur in die 991 prioriteitsgemeentes van 1 Mei tot 31 Mei uitgevoer word op grond aangrensend aan geboue in landelike gebiede (binne 'n reeks van 50 meter) en in bevolkingsgroepe.

Vir pad-, spoorwegnetwerke, elektriese vervoer- en verspreidingslyne sal inspeksies van 1 Junie tot 30 Junie uitgevoer word.