Bydrae tot onwindende winste uit die energie- en voedselverspreidingssektore het in 2023 inkomste van ongeveer vyf miljoen euro opgelewer, volgens belastinginkomstestatistieke.

Die tydelike solidariteitsbydrae (CST) op die energie- en voedselkleinhandelsektore, wat in September verlede jaar vir die eerste keer betaal is, word nie geïndividualiseer in die belastinginkomstestatistieke nie en word eerder ingesluit in “ander indirekte belastings”, soos aangedui deur INE, in reaksie op Lusa.

Vol@@

gens die INE-tabelle het die item “ander indirekte belastings” in 2023 5,05 miljoen euro geregistreer - terwyl dit in die vorige jaar, toe die koers nog nie bestaan nie, nie 100 duisend euro bereik het nie. Die tydelike Solidariteitsbydrae, wat aan die einde van 2022 wetgeg is, word bereken na die indiening van die jaarlikse IRC-verklaring en is ontwerp om van toepassing te pas op oortollige winste wat in belastingperiodes bereken word vir IRC-doeleindes wat in die jare 2022 en 2023 begin

.

Vir die toepassing van hierdie koers (wat 33% is) word oortollige winste beskou as deel uitmaak van die belastingperiodes, vir elk van die belastingperiodes wat die ooreenstemmende 20% -toename oorskry in verhouding tot die gemiddelde belastingwinste in die vier belastingperiodes wat in die jare 2018 tot 2021 begin.

Jerónimo Martins, soos aangemeld deur Público aan die begin van Maart, het 700,000 euro buitengewone winste betaal vir die finansiële jaar 2022.