“Portugal is 'n voorbeeld van goeie praktyk, nadat hy die Europese teikens wat in die Energiebesparingsplan uiteengesit is, oorskry het, volgens die Europese Omgewingskantoor”.

“Portugal is een van die EU-lande met die mees robuuste energiebesparingsmaatreëls, en staan daarvoor dat dit die enigste land is wat gereeld en deursigtig inligting oor die implementering en vordering van energiebesparingsmaatreëls rapporteer, nadat hy 'n Moniteringskomitee vir hierdie doel geskep het”.

“In die tydperk van ontleding en geldigheid van die Energiebesparingsplan, tussen Augustus 2022 en Maart 2024, het Portugal 'n 22,6% vermindering in aardgas aangeteken, wat ooreenstem met 150.7% van die verminderingsdoelwit wat deur die 'Gasregulasie' geïmplementeer word. Daar moet op gelet word dat Portugal in hierdie tydperk die teiken van 15% wat in Regulasie 2023/706 van 30 Maart 2023 vasgestel is, met 50,7% oorskry het “, dit kan ook gelees

word.