Ehdotukset ovat osa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkaisemaa neljättä arviointia Portugalin ympäristönsuojelun tasosta, jossa 38 maata edustava järjestö analysoi maan ympäristönsuojelun tasoa viime vuosikymmenen aikana ja antaa 26 suositusta.

Suorituskyvyn parantamiseksi on välttämätöntä "siirtää investointeja uusien teiden rakentamisesta rautatieverkon parantamiseen".

Järjestö ehdottaa, että Portugalin olisi harkittava eläinten lukumäärään ja tyyppiin sekä lannoitteiden käyttöön perustuvien verojen käyttöönottoa ja julkisen tuen ohjaamista pois maataloussektorin toiminnoista, jotka aiheuttavat paljon päästöjä.

OECD:n asiakirjassa korostetaan, että maataloudelle on nostettava vedenottoprosentteja, tehostettava vedenoton valvontaa ja rajoitettava uusien lupien myöntämistä tietyillä alueilla sekä "nopeutettava yhdyskuntajätehuollon kustannusten siirtämistä perheille vesilaskusta irrotettujen, yksilöitävissä olevien erityismaksujen avulla".


Vihreä verouudistus


Portugalin on myös saatettava päätökseen vihreän verouudistuksen arviointi "saastuttaja maksaa -periaatteen johdonmukaisemman soveltamisen varmistamiseksi", poistettava dieselöljyn ja bensiinin väliset veroerot, edistettävä vähemmän saastuttavia ajoneuvoja, vaihdeltava tietullien hintoja "ajoneuvojen päästöjen mukaan" ja kehitettävä kaupunkeihin vähäpäästöisiä vyöhykkeitä.

Asiakirjassa todetaan, että on tarpeen jatkaa vähähiilisten ajoneuvojen hankinnan tukemista ja nopeuttaa latausasemien käyttöönottoa koko maassa.