Joissakin tapauksissa korotus oli yli kaksinkertainen viime vuonna perittyyn määrään verrattuna. RTP:n selvityksen mukaan korotuksen syynä on uusi, vuodelle 2023 laadittu kunnallistariffi, joka korottaa kiinteän jätteen hinnan muuhun kuin kotitalouskäyttöön jopa viisinkertaiseksi ja käytännössä kaksinkertaistaa veden kuutiometrikohtaisen arvon kotitalouskulutuksen toisessa portaassa.