EU:n tilastopalvelun mukaan elinajanodote laski 0,9 vuotta vuodesta 2019 vuoteen 2020, 80,4 vuoteen, ja laski jälleen 0,3 vuotta vuonna 2021, 80,1 vuoteen.

Eurostat huomauttaa, että näiden peräkkäisten takaiskujen syynä on Covid-19-pandemian aiheuttama kuolleisuuden äkillinen kasvu.

Kirjattu lasku ei kuitenkaan kääntänyt elinajanodotteen noususuuntausta: Vuodesta 2002 lähtien - ensimmäisestä vuodesta, jolta tiedot ovat saatavilla kaikista 27 jäsenvaltiosta - indikaattori on noussut 2,5 vuotta, 77,6 vuodesta 80,1 vuoteen.

Jäsenvaltioista korkein elinajanodote syntymähetkellä vuonna 2021 oli Espanjassa (83,3 vuotta), Ruotsissa (83,1 vuotta), Luxemburgissa ja Italiassa (kumpikin 82,7 vuotta), kun taas Bulgaria (71,4), Romania (72,8) ja Latvia (73,1) olivat vastakkaisessa ääripäässä.

Portugalissa elinajanodote vuonna 2021 oli 81,5 vuotta, kun se vuonna 2020 oli 81,1 ja vuonna 2019 81,9 vuotta.