Perustuslakiasiantuntijat pitävät hallituksen päätöstä lopettaa kultaisten viisumien myöntäminen perustuslain vastaisena, koska se rikkoo pääasiassa luottamuksen ja kansalaisten oikeutettujen odotusten turvaamisen periaatetta.

Professori Jorge Miranda selittää Jornal de Negócios -lehdelle, että valtiolla on "vilpittömän mielen velvollisuus" ja että "joka tapauksessa on varmistettava kohtuulliset vacatio legis -jaksot" eli lain julkaisemisen ja sen voimaantulon välinen aika.

Perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esitys "vaikuttaa suoraan asianosaisten takuuseen ja luottamukseen" ja siinä "ei edes harkita vacatio legis -aikaa", joten "se kärsii aineellisesta perustuslainvastaisuudesta".

Julkaisun kuulemien asiantuntijoiden mielestä lainsäätäjän olisi siksi "hyväksyttävä siirtymäkauden järjestelmä, jolla varmistetaan, että uusien toimenpiteiden täytäntöönpano tapahtuu asteittain ja lykkäämällä sitä ajan myötä".