"Pyyntöjen määrä on kasvanut merkittävästi, ja viime vuosina pyyntöjä on ollut yhteensä 233 vuonna 2020, 400 vuonna 2021 ja 519 vuonna 2022", todetaan oikeusministeriön oikeushallinnon pääosaston(DGAJ) verkkosivuilla.

Sukupuolen ja etunimen muutoksen rekisteröintiä voivat hakea täysi-ikäiset kansalliset kansalaiset; tai 16-17-vuotiaat alaikäiset laillisten edustajiensa välityksellä; tai aikuiset, jotka kuuluvat saatettujen aikuisten järjestelmän piiriin, ellei tuomioistuin ole todennut, että henkilö ei voi muuttaa sukupuolen ja etunimen mainintaa.

"Kansalaiskortti on päivitettävä 30 päivän kuluessa sukupuolen ja nimenmuutoksen rekisteröinnistä. Sukupuoltaan vaihtaneiden henkilöiden lapset voivat pyytää, että heidän syntymärekisteröintinsä päivitetään".