Expresson raportin mukaan, joka perustuu Haysin rekrytointikonsulttiyrityksen viimeisimpään palkkaoppaaseen kansallisille markkinoille, samassa tehtävässä, samalla toimialalla, samalla kokemuksella ja joskus jopa saman työnantajan palveluksessa työskentelevät ammattilaiset ansaitsevat Portossa keskimäärin lähes 11 prosenttia vähemmän kuin he ansaitsisivat Lissabonissa.

Kun kyseessä on enintään viiden vuoden työura, Lissabonissa työskentelevä työntekijä ansaitsee vuonna 2023 bruttona 2 560 euroa enemmän vuodessa kuin samoja tehtäviä Portossa hoitava työntekijä.

Samaa ei tapahdu 6-10 vuotta ja yli kymmenen vuotta työuraa tehneiden työntekijöiden kohdalla, vaan Lissabonissa ja Portossa työskentelevien välinen palkkaero kasvaa molemmissa tapauksissa 10,9 prosenttia vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2019.

"Esimerkiksi energia-alalla hankintajohtajan (joka vastaa ostoprosessien optimoinnista) keskimääräiset bruttovuositulot ovat 41 prosenttia pienemmät kuin Lissabonissa. Ja erot ovat jopa kasvaneet. Vuoteen 2019 verrattuna työntekijöiden palkkaerot Lissabonissa ja Portossa ovat pahentuneet uransa alussa olevien ammattilaisten osalta", kirjoittaa julkaisu, joka analysoi yhteensä 307 ammattia 13 toimialalta molemmissa kaupungeissa.