Teksti, josta parlamentti ja neuvoston neuvottelijat olivat päässeet alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen jo kesäkuussa 2022, hyväksyttiin tänään Strasbourgissa äänin 525 puolesta, 29 vastaan ja 14 tyhjää. Kun neuvosto on virallisesti hyväksynyt tekstin, se tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Parlamentin mukaan tällä uudella lainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että kryptovaluuttojen siirrot voidaan aina jäljittää ja epäilyttävät liiketoimet estää.

Parlamentti selventää, että lainsäädäntö kattaa yli 1 000 euron suuruiset transaktiot niin sanotuista vartioimattomista lompakoista (yksityisen käyttäjän osoite), kun ne ovat vuorovaikutuksessa kryptopalveluja tarjoavien yhteisöjen hallinnoimien lompakoiden kanssa. Sen ulkopuolelle jätetään ilman palveluntarjoajaa tai omissa nimissään toimivien palveluntarjoajien väliset henkilöiden väliset siirrot.

Täysistunto näytti myös vihreää valoa - äänin 517 puolesta, 38 vastaan ja 18 tyhjää - uusille yhteisille säännöille, jotka koskevat valvontaa, kuluttajansuojaa ja ympäristönsuojelua kryptovarojen, mukaan lukien kryptovaluutat, osalta.

Sääntely kattaa myös ne krypto-omaisuusmarkkinat, jotka eivät kuulu voimassa olevan lainsäädännön piiriin.

"Kuluttajille tiedotetaan paremmin niiden operaatioihin liittyvistä riskeistä, kustannuksista ja maksuista", ja "lisäksi uudella lainsäädäntökehyksellä tuetaan markkinoiden eheyttä ja rahoitusvakautta sääntelemällä kryptoassettien julkisia tarjouksia", ja siinä harkitaan myös toimenpiteitä, joilla estetään muun muassa markkinoiden manipulointi, rahanpesu ja terrorismin rahoitus.