Ulkomaalais- ja rajavalvontavirasto (SEF) toteaa lausunnossaan, että noin 25 000 ulkomaalaista voi uusia oleskelulupansa automaattisesti käyttämällä portaalin "Henkilökohtainen alue" -osiossa olevaa automaattista uusimistoimintoa.

SEF toteaa, että automaattinen uusintatoiminto on osa menettelyjen yksinkertaistamista, eikä palvelupisteessä tarvitse käydä henkilökohtaisesti, mikä takaa "turvallisuussääntöjen noudattamisen ja terveydellisestä hätätilanteesta johtuvien seurausten lieventämisen".

Tämä toimenpide oleskelulupien automaattisesta uusimisesta, joka kestää kaksi vuotta, tuli voimaan heinäkuussa 2020 covid-19-pandemian vuoksi, ja yli 200 000 automaattista uusimista on suoritettu.

"Palvelu on toteuttanut poikkeuksellisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on palauttaa vireillä olevat asiat ja varmistaa ulkomaalaisten asiakirjahallinnon tehokkuus 22. toukokuuta 2020 annetun määräyksen nro 5793-A/2020 jälkeen, jossa määritettiin oleskeluluvan myöntämistä koskevien hakemusten yksinkertaistetun käsittelymenettelyn toteuttaminen".

SEF toteaa myös, että pandemiasta aiheutuneiden seurausten lieventämiseksi tehdyistä aloitteista oleskelulupien automaattinen uusiminen on se, jolla on ollut suurin vaikutus ja joka on mahdollistanut "vireillä olevien asioiden käsittelyn ja tehokkuuden lisäämisen ulkomaan kansalaisten asiakirjahallinnossa".