Uudessa ihmisarvoista työtä koskevassa laissa otetaan käyttöön uusi mahdollisuus pidennettyyn ja täydentävään vanhempainvapaaseen. Tämä tarkoittaa sitä, että 150 tai 180 päivän vapaan jälkeen lapsen vanhemmat voivat kumpikin pitää kolme kuukautta lisävapaata, tehdä osa-aikatyötä ja saada osa-aikatyötä vastaavan palkan lisäksi 20 prosentin lisäpalkan sosiaaliturvan kautta.

Tästä kertoi 27. huhtikuuta sanomalehti Público, jolle työ-, solidaarisuus- ja sosiaaliturvaministeriö kertoi, että on luotu "mahdollisuus siihen, että alkuperäisen vanhempainvapaan jälkeen vanhemmat voivat saada täydentävää jaettua osa-aikaista lomaa 180 päivään asti (90 päivää kummallekin)".

Tähän asti osa-aikatyöhön, joka oli laissa säädetty vauvan 12 kuukauden ikään asti, ei sisältynyt minkäänlaista tukea valtiolta. Hallitus ei ole vielä selittänyt, ovatko työnantajat velvollisia hyväksymään tämän uuden toimintamuodon, jossa osa-aikatyö yhdistetään sosiaaliturvan tukeen.