Bruttokansantuote (BKT) kasvoi 1,6 prosenttia vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Portugalin talous kasvoi 2,5 % edellisvuodesta, kertoi kansallinen tilastokeskus(INE) perjantaina. Vienti on syynä hyvään kehitykseen.


"Kotimaisen kysynnän osuus bruttokansantuotteen vuosimuutoksesta pysyi positiivisena ensimmäisellä neljänneksellä, mutta pienempänä kuin edellisellä neljänneksellä, mikä johtui yksityisen kulutuksen hidastumisesta ja investointien vähenemisestä tavaroiden ja palvelujen viennin kiihtyessä ja tavaroiden ja palvelujen tuonnin hidastuessa", totesi INE. Tämän seurauksena ulkoisen nettokysynnän positiivinen vaikutus oli suurempi kuin edellisellä neljänneksellä", INE totesi.