Alcoutimin pormestari Osvaldo Gonçalves sanoi Lusalle, että Algarven alueen tilanne aiheuttaa suuria vaikeuksia loppuvuoden aikana, koska vesivarastot, jotka pitäisi käyttää vain kuivana kautena eli kesällä, ovat jo käytössä.

"Olemme etenemässä näiden varantojen kulutuksen kanssa ja ehkä vaarannamme joitakin näistä varannoista tulevaisuutta varten, jotka ehtyvät sekä pohjavesivarojen että eläinten rehun, pysyvien niittyjen ja spontaanin kasvillisuuden osalta, jotka tällä hetkellä ovat kuivia", varoitti pormestari.

Osvaldo Gonçalves huomautti, että Alcoutimissa ei ole suuria paineita kastellun maanviljelyn tai intensiivisen karjankasvatuksen osalta, erityisesti nautakarjan osalta, joka kuluttaa eniten vettä, ja totesi, että jopa lampaiden ja vuohien osalta paine ei ole kovin merkittävä.

Pormestari varoitti, että kunnassa vielä olevat karjankasvattajat ja maanviljelijät kohtaavat jo nyt vaikeuksia, jotka johtuvat sateiden vähyydestä ja kuivuudesta, jota pidetään vakavana joillakin Itä-Algarven alueilla.