"Olemme sitä mieltä, että Venäjän valtion, joka on kahdesti rikkonut olympiarauhan, ei pitäisi antaa käyttää urheilua laillistamaan barbaarista ja provosoimatonta hyökkäystään Ukrainaan, eikä Valko-Venäjän valtion pitäisi voida käyttää urheilua laillistamaan osallisuuttaan Venäjän hyökkäyssotaan", todetaan useiden urheiluministerien tai -edustajien, kuten nuoriso- ja urheiluasioista vastaavan valtiosihteerin João Paulo Correian, allekirjoittamassa kirjeessä.

Tämä ryhmä kansakuntia vastustaa jyrkästi Kansainvälisen olympiakomitean(KOK) 28. maaliskuuta antamaa suositusta, jossa kannatetaan näiden urheilijoiden palauttamista, edellyttäen, että he kilpailevat puolueettoman lipun alla ja että he eivät todistettavasti ole tukeneet sotaa eli Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

"Olennaisia kysymyksiä on edelleen jäljellä, lähinnä urheilijoiden sotilaallisista yhteyksistä, valtion rahoituksesta tai joukkueiden ja tarkastusmekanismien määrittelystä", korostavat allekirjoittajat ja vahvistavat KOK:lle 21. helmikuuta ilmaistuja huolenaiheita.

Ryhmä korostaa, että tämä kanta "ei merkitse yksilöiden syrjintää heidän passinsa perusteella", ja vahvistaa ajatusta "kaikkien urheilijoiden oikeuksien kunnioittamisesta, jotta heitä kohdeltaisiin ilman minkäänlaista syrjintää olympialaisen peruskirjan mukaisesti".

"Keskitymme oikeudenmukaiseen urheilukilpailuun sekä sen varmistamiseen, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät esiinny valtioidensa edustajina, kuten myös KOK pyrkii varmistamaan suosituksillaan", he korostavat.

Kannastaan huolimatta asianomaiset hallitukset takaavat "urheilujärjestöjen autonomian täyden kunnioittamisen" ja lupaavat kuitenkin "seurata tarkasti" KOK:n ja kansainvälisten urheiluliittojen suositusten täytäntöönpanoa.

"Jos näihin kysymyksiin ei puututa, odotamme KOK:n harkitsevan uudelleen lähestymistapaansa", he toteavat lopuksi.

Kansainvälinen olympiakomitea ei ole vielä tehnyt päätöstä kahden hyökkääjämaan osallistumisesta Pariisin vuoden 2024 olympialaisiin.