Ministerineuvoston lausunnossa todetaan, että hyväksyttiin asetus Portugalin ja Kreikan välisen pelastuspalvelualan apua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä.

Tämä asiakirja perustuu "molempien maiden tietoisuuteen ja huoleen luonnonkatastrofien ja teknologisten katastrofien aiheuttamasta vaarasta sekä siihen, että ne tunnustavat, että yhteistyö tällä alalla, mukaan lukien hätätilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta, on olennaisen tärkeää ihmisten ja aineellisten hyödykkeiden suojelun ja turvallisuuden kannalta".

Sisäministeriö (MAI) toteaa Lusalle lähettämässään vastauksessa, että kyseessä on sopimus, jonka ministeri José Luís Carneiro ja Kreikan ilmastokriisi- ja pelastuspalveluministeri Christos Stylianides allekirjoittivat 10. tammikuuta 2023.

"Portugalilla ja Kreikalla on yhteisiä ongelmia metsäpalojen, tulvien ja seismisten riskien osalta, mikä oikeuttaa yhteistyösopimuksen pelastuspalvelun alalla, mikä mahdollistaa teknisten kokemusten vaihdon ja yhteisen osallistumisen laajamittaisiin harjoituksiin, ja vuodesta 2018 lähtien , neuvottelut tästä kahdenvälisestä yhteistyösopimuksesta alkoivat", sanoo MAI.

Sisäministeriön mukaan sopimuksen tekemisen kiireellisyys oli käynyt ilmi Kreikassa heinäkuussa 2018 sattuneiden tulipalojen aikana, jolloin Portugali lähetti viisi tusinaa erikoispalokuntajoukkojen (FEB) jäsentä.

MAI ilmoittaa, että keskinäisen avun antaminen vakavan onnettomuuden tai katastrofin sattuessa, teknisten kokemusten vaihto, pelastuspalvelun asiantuntijoiden koulutus, yhteinen osallistuminen laajamittaisiin harjoituksiin, tietojen ja asiantuntijoiden vaihto ovat joitakin pöytäkirjan kattamia aloja.