Irlannin hallitus on esittänyt uutta paikallista asuntotuotantoa koskevaa lakia, jonka tavoitteena on lisätä asuntojen määrää vuokramarkkinoilla. Euroopan komissio on kuitenkin analyysin jälkeen päättänyt estää Irlannin suunnitelman tiukentaa AL-sääntöjä. Tämä tarkoittaa, että Brysselillä on valta estää uudet lait, jotka voivat vaikuttaa Portugalin hallituksen Mais Habitação -ohjelmassa esittämiin AL-toimenpiteisiin.

Irlannin tapauksessa EY katsoi, että uusi AL-lainsäädäntö sisälsi "suhteettoman rajoittavia" toimenpiteitä ja että ne eivät tarjoa takeita siitä, että pitkäaikaisen vuokra-asumisen markkinoilla olevien asuntojen määrä lisääntyisi tehokkaasti. Nyt Irlannin AL-suunnitelmaa analysoidaan, ja se jäädytetään Dinheiro Vivon raportin mukaan vuoden loppuun asti.

Nyt jää nähtäväksi, voiko More Housing -pakettiin kuuluvilla AL-toimenpiteillä olla samanlainen kohtalo vai ei. Toistaiseksi Bryssel odottaa Portugalin hallitukselta tietoja AL-toimenpiteistä, joita "analysoidaan EU:n sääntöjen valossa".

Näissä EU:n normeissa edellytetään esimerkiksi, että lyhytaikaiseen majoitukseen sovellettavien rajoitusten on oltava "suhteellisuusperiaatteiden" mukaisia ja "asianmukaisia ja perustavanlaatuisia yleisen edun mukaisten tavoitteiden suojelemiseksi".

Tämä tarkoittaa, että Bryssel voi jopa pysäyttää AL:n ympärillä olevat kiistanalaiset toimenpiteet - joihin kuuluu uusien lupien myöntämisen keskeyttäminen ja talojen siirtäminen vuokramarkkinoille - jos ne katsotaan suhteettomiksi, vaikuttavat matkailutarjontaan tai eivät takaa, että taloja saataisiin lisää pitkäaikaisvuokramarkkinoille.