Puhuessaan ympäristövaliokunnassa PAN-puoluetta edustavan parlamentin jäsenen Inês Sousa Realin pyynnöstä elintarvike- ja eläinlääkintäasioiden pääosaston (DGAV) päällikkö selitti, että muutos johtuu siitä, että yhteisön asetuksia sovelletaan suoraan jäsenvaltioissa, toisin kuin direktiivejä, jotka on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Lemmikkieläinten salakuljetus

Puhuessaan lemmikkieläinten lähettämisestä Eurooppaan Susana Pombo myönsi, että lemmikkieläinten laittomasta kaupasta on todisteita.

Hän sanoi, että vuodesta 2018 toukokuun 4. päivään asti on viety yli 21 000 lemmikkieläintä, pääasiassa koiria, joiden pääasiallinen määränpää on Saksa.

PAN:n pyyntö Susana Pombon kuulemisesta liittyi tammikuussa julkaistuun TVI:n raporttiin, joka koski eläinten lähettämistä eri Euroopan maihin siten, että jokaisesta eläimestä maksetaan 300-500 euron "adoptiomaksu", jolla oletettavasti maksetaan eläimen kuljetukseen liittyvät kulut.

Raportissa tuomittiin väitetyt väärinkäytökset prosessissa, minkä vuoksi PAN-puolue pyysi kuulemista, jotta asiassa havaitut epäilyt ja puutteet voitaisiin selvittää.