"Mafran kaupunginvaltuusto on päättänyt pyytää hallitukselta, että se - samoin kuin maan muissa kunnissa on tapahtunut väestökasvun ja kansallisen tieverkon reagoimattomuuden vuoksi - edistäisi A21-tien täydellistä alentamista ja sen seurauksena tietullien poistamista, jolloin tie luokiteltaisiin kansalliseksi tieksi", todetaan esityksessä, joka on Lusa-toimiston saatavilla.

Tämä Lissabonin alueella sijaitseva kunta väittää, että se oli maan kunta, joka "kasvoi eniten kahden viimeisen väestönlaskennan aikana", sillä sen asukasluku kasvoi 50 000:sta 90 000:een kahdessa vuosikymmenessä.

Väestönkasvun ja siitä johtuvan liikennemäärän kasvun vuoksi ja moottoritien olemassaolosta huolimatta valtatiet 116 ja 8 "ovat täysin ruuhkautuneet, ja niillä esiintyy usein ruuhkia, jotka johtavat pitkiin jonoihin, mikä ei vaikuta ainoastaan kansalaisten liikkuvuuteen vaan myös heikentää osaltaan asukkaiden elämänlaatua tärkeimmissä kaupunkikeskuksissa eli Venda do Pinheirossa, Malveirassa, Mafrassa ja Ericeirassa".

Kunnan mukaan väestönkasvuun "ei ole liittynyt asianmukaisia investointeja kansallisen tieverkon laajentamiseen", joten tarvitaan ratkaisuja "paikkakuntien läpi kulkevan liikenteen kiireelliseen vähentämiseen".