Pankin mukaan voittojen kasvu saavutettiin "huolimatta Bank Millenniumiin liittyvistä kielteisistä vaikutuksista", pankkiin, joka BCP:llä on Puolassa ja jossa se on kärsinyt tappioita Sveitsin frangeina myönnetyistä lainoista.

Tammi-maaliskuun välisenä aikana BCP:llä oli 205,7 miljoonan euron kulut, jotka liittyivät Sveitsin frangeissa myönnettyjen asuntolainojen salkkuun Puolan operaatiossa. Myönteistä on, että myös Puolassa se sai 127 miljoonan euron myyntivoiton Millennium Financial Services -yhtiön osuuden myynnistä.

Konsolidoitu rahoituskate (erotus sen välillä, mitä pankki veloittaa lainoista ja mitä se maksaa talletuksista) kasvoi 42,9 prosenttia 664,6 miljoonaan euroon.