INE: n vuonna 2022 tekemän elinoloja ja tuloja koskevan tutkimuksen tiedot osoittavat, että päivittäinen kulutus "oli huomattavasti suurempaa miehillä (31,5 %) kuin naisilla (8,5 %) ja iäkkäillä, ja prosenttiosuudet olivat suurempia 65-74-vuotiaiden ryhmässä (34,7 %)".

Lähes 20 prosenttia 16 vuotta täyttäneestä väestöstä ilmoitti nauttineensa alkoholijuomia päivittäin haastattelua edeltäneiden 12 kuukauden aikana, 18,4 prosenttia muutaman kerran viikossa, 12,3 prosenttia muutaman kerran kuukaudessa (mutta ei viikoittain) ja 14,2 prosenttia harvemmin (muutaman kerran vuodessa). 35,8 prosenttia ilmoitti, ettei ollut nauttinut mitään alkoholijuomia kyseisenä ajanjaksona.

"Päivittäin alkoholia nauttivien ja perusasteen koulutuksen saaneiden osuus oli yli kaksinkertainen verrattuna korkea-asteen koulutuksen saaneisiin", INE toteaa ja toteaa, että 33,7 prosenttia eläkeläisistä ilmoitti nauttineensa alkoholijuomia päivittäin, mikä on paljon enemmän kuin aktiiviväestön ilmoittama osuus (15,7 prosenttia palkansaajista ja 15,4 prosenttia työttömistä).


Tupakointi


Tupakan käyttöä analysoidessaan INE totesi, että 14,1 prosenttia 16 vuotta täyttäneestä väestöstä tupakoi päivittäin, mikä on hieman alhaisempi tulos kuin vuonna 2019 toteutetun kansallisen terveystutkimuksen perusteella saatu tulos (14,2 prosenttia).

Kulutus oli satunnaista 2 prosentilla väestöstä, ja säännöllisen tupakan käytön jakautuminen oli yleisempää miehillä (19,7 %) kuin naisilla (9,2 %), 25-64-vuotiailla (18-21 %) ja toisen asteen koulutuksen suorittaneilla (17,2 %).