Niiden kuntien määrä, joiden alueelle ei ole asennettu yhtään 5G-antennia, on laskenut kolmeen: Pedrógão Grande (Leiria), Vila Viçosa (Évora) ja Corvo (Azorit).

Anacomin taseen mukaan kolme suurinta operaattoria - NOS, Vodafone ja MEO - jatkoivat 5G:n asentamista ensimmäisen neljänneksen aikana, minkä vuoksi viidennen sukupolven antennien määrä kasvoi 20 prosenttia vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen verrattuna, yhteensä 6 992:een.

On kuitenkin 36 kuntaa, joissa vain yksi operaattori on edustettuna. Näistä lähes kaikissa (35) on vain MEO-antenneja ja yhdessä on vain Vodafone.

Sääntelyviranomaisen neljännesvuosittaisesta taseesta voidaan myös päätellä, että yli puolessa Portugalin kunnista (55 %) on jo vähintään yksi 5G-antenni. Mutta "niiden seurakuntien kokonaispinta-ala, joissa ei ole 5G-asemia, on 40 prosenttia maan alueesta ja vastaa vuoden 2021 väestönlaskennan mukaan 12 prosenttia väestöstä", Anacom toteaa lausunnossaan.

Sen sijaan suurin osa antenneista (63 %) sijaitsee pääasiassa kaupunkialueilla.