Idealistan raportoimat Eurostatin tiedot osoittavat, että 56,4 prosenttia 25-34-vuotiaista portugalilaisista nuorista asui vanhempiensa luona vuonna 2021, mikä on 11,9 prosenttiyksikköä (p.p.) enemmän kuin kymmenessä vuodessa.

Kun tarkastellaan tilannetta Euroopassa, Portugali on Euroopan unionin (EU) toinen maa, jossa on suurin prosenttiosuus vanhempiensa kanssa asuvia nuoria vuonna 2021. Ensimmäisellä sijalla on Kreikka, jossa kuusi kymmenestä nuoresta ilmoitti asuvansa tuona vuonna perheensä kanssa.

Portugalin ja Kreikan jälkeen tulevat Italia ja Espanja, joissa 53,7 prosenttia ja 46,0 prosenttia 25-34-vuotiaista nuorista asui vanhempiensa kanssa vuonna 2021, Euroopan tilastokeskuksen tietojen mukaan. Nämä maat ylittävät reilusti Euroopan unionin keskiarvon (30,5 %).

Muissa analysoiduissa EU-maissa todellisuus on aivan erilainen. Esimerkiksi Belgiassa vain 21,4 prosenttia nuorista asui vanhempiensa kanssa, kun taas Ranskassa tämä todellisuus kattoi vain 15,7 prosenttia näistä nuorista. Pohjois-Euroopassa nuorten emansipaatio on suurempaa: esimerkiksi Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa yli 90 prosenttia 25-34-vuotiaista nuorista ei asu perheensä kanssa.

Koko EU:ssa vanhempiensa kanssa asuvien nuorten osuus kasvoi vain 0,4 prosenttiyksikköä näiden kahden ajanjakson välillä. Ruotsin ja Saksan kaltaisissa maissa se laski 0,3 prosenttiyksikköä ja 5,2 prosenttiyksikköä.