Marcelo Rebelo de Sousa toteaa tasavallan presidentin virallisella verkkosivustolla julkaisemassaan muistiossa, että hän on valinnut näiden tutkintotodistusten käyttöönoton "huolimatta vaikeuksista, joita viraston on tässä alkuvaiheessa hallittava".

"Pyrkiessään jatkuvuuteen jo hyvin pitkässä prosessissa, joka on aiheuttanut vakavaa vahinkoa maan ulkoiselle imagolle, tasavallan presidentti julkisti hallituksen diplomit, jotka johtavat Portugalin maahanmuutto- ja asiloviraston (I.P.) perustamiseen ja joilla hyväksytään ulkomaalais- ja rajavalvontaviraston työntekijöiden siirtymäjärjestelyt", lisää valtionpäämies.

Ministerineuvosto hyväksyi nämä kaksi diplomia 6. huhtikuuta.

Toisessa diplomista hyväksytään Portugalin vähemmistö-, maahanmuutto- ja turvapaikkaviraston(APMMA) perustaminen. Kyseessä on virasto, joka seuraa Ulkomaalais- ja rajavalvontavirastoa (SEF) ja maahanmuuttoviranomaisten korkeaa toimikuntaa (ACM) vastaanotto- ja kotouttamistehtävissä.

Huhtikuun 6. huhtikuuta pidetyn ministerineuvoston kokouksen tiedonannossa SEF:n ja ACM:n korvaaminen APMMA:lla esitetään "paradigman muutoksena muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden hallinnassa Portugalissa".

"APMMA varmistaa nyt, että kansainvälistä suojelua - turvapaikka ja toissijainen suojelu -, tilapäistä suojelua, kotouttamista ja vastaanottoa hallinnoi vain yksi taho".

Hallituksen mukaan "tällä tavoin Portugali on valmis reagoimaan maahanmuuttopaineissa tai humanitaarisissa kriisitilanteissa koordinoidummin ja välittömämmin" ihmiskaupan ja työvoiman hyväksikäytön kaltaisiin haasteisiin ja "turvaamaan maahanmuuttajien ja pakolaisten perusoikeudet".

Samana päivänä toimeenpaneva elin hyväksyi asetuksen, jolla vahvistetaan SEF-työntekijöiden siirtymäjärjestelmä, joka "turvaa urasiirtymät ja palkkojen uudelleenjärjestelyt", lausunnossa todetaan.