"Se on toinen askel tässä strategiassa, sillä on tärkeää palauttaa maa-alueet väestön hyödynnettäviksi ja arvostaa näiden paikkojen muistia ja identiteettiä", pormestari aloittaa. "Ei ole kyse vain historiallisesta keskustasta, joka on säilytettävä, vaan koko kunnasta. Ja nämä uudet sitoumukset ovat selkeä koetinkivi hallituksemme strategialle, jolla pyritään edistämään kansalaisten elämänlaatua."

Tässä mielessä valtuusto allekirjoitti asetukset, jotka merkitsevät alkua kolmelle julkisten tilojen kunnostamista koskevalle hankkeelle, joiden arvo on 1,3 miljoonaa euroa. Kyseessä ovat João Villaret -kadulla sijaitsevan Covas-keskuksen kunnostaminen, toinen hanke Mercêsissä ja Ribeira da Lage -kadun kunnostamisen toinen vaihe.

Covasin kunnostushanke, joka on neuvoston ja Sintran kunnallisten palvelujen yhteinen investointi, jonka arvo on noin 900 000 euroa, liittyy Rio de Mouro Velhon kaupunkikunnostusalueeseen (ARU). Valtuuston mukaan hankkeella pyritään elvyttämään paikan identiteettiä vahvistamalla pienen salonkikylän ainutlaatuisia piirteitä ja parantamaan "väestön mukavuutta ja turvallisuutta julkisen tilan käytössä", Sintran kunta selittää. Covasin julkisen tilan uudelleenkunnostuksessa "asetetaan etusijalle jalankulku ja muut kevyen liikenteen muodot ja luodaan edellytykset sille, että kadusta tulee jälleen kohtaamispaikka ja yhteisön sosiaalinen kohtaamispaikka".

Toinen hanke on vihreää valoa Rua João Villaret'lle MemMartinsin/Rio de Mouro -kunnostusalueella, jossa valtuusto ja Serviços Municipalizados de Sintra investoivat yhdessä 340 tuhatta euroa. Valtuuston mukaan hanke käsittää 40 autopaikan rakentamisen pysäköintialueelle sekä kadun maisemointityöt ja yhteyden rakentamisen ympäröiviin alueisiin.

Ribeira da Lagen ympäristön ja maiseman kunnostaminen, joka on nyt toisessa vaiheessa ja jonka arvo on 90 tuhatta euroa, sisältää viheralueiden kunnostamisen, jalankulku- ja pyöräilyreittien luomisen, joissa on salaojittavaa betonia, kaupunkipuutarhaviljelyä sekä loma-asuntojen vyöhykkeiden toteuttamisen ja jo olemassa olevien vyöhykkeiden parantamisen sekä tulvariskien lieventämistoimenpiteiden käyttöönoton.

"Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä viheralueiden tarjontaa väestölle, erityisesti Serra das Minasin ja Rinchoan alueilla, jotka saavat yhteyksiä muihin kunnallisiin infrastruktuureihin", neuvosto totesi lopuksi.