Tutkimuksen "E-Commerce & Last Mile 2023" mukaan verkkokaupasta saatavat tulot "ovat kasvaneet jatkuvasti vuodesta 2017 lähtien", ja tämä suuntaus on vahvistunut "Covid-19-pandemian aikana vallinneen lukituskauden vuoksi, jolloin portugalilaisten kulutustottumukset muuttuivat merkittävästi ja uusia verkkokauppoja syntyi".

Vaikka tutkimuksessa huomautetaan, että suurimmalla osalla (62 %) portugalilaisista yrityksistä on verkkoläsnäolo - verkkosivusto tai sosiaaliset verkostot -, todetaan, että "vain 16 % hyödyntää näitä alustoja liiketoiminnan luomiseksi", eli niillä on aktiivinen myyntikanava internetissä.

Digitaalisia välineitä käyttävien yritysten arvioitu painoarvo näiden alustojen kautta tapahtuvasta myynnistä on 23 prosenttia, ja eniten myyntiä tapahtuu seuraavilla aloilla: "vaatetus ja muoti", "elektroniikka" sekä "kauneus, henkilökohtainen hygienia ja kodinhoito".

Työstä käy myös ilmi, että 64 prosenttia vastaajista aikoo tehdä ostoksia verkossa uudelleen tulevaisuudessa ja 71 prosenttia valitsisi tämän vaihtoehdon vaihtoehtona fyysiseen myymälään menemiselle, ja he korostavat "kätevyyttä, tuotteiden saatavuutta ja valikoimaa" verkko-ostosten "lisäarvona".

Portugalilaisista internetin käyttäjistä yli puolet (53,4 prosenttia) sanoo tehneensä verkko-ostoksia viimeisen vuoden aikana, mikä merkitsee kuuden prosenttiyksikön lisäystä pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Deloitten osakas José Augusto Silva toteaa, että "yritysten digitaalinen läsnäolo on yhä tärkeämpää, koska markkinat ovat siellä", ja toteaa, että "ensimmäinen askel kohti menestystä tällä valtavan räjähdysmäisesti kasvavalla alalla on tietää ja ymmärtää, mitä loppukuluttajat etsivät".