Ehdotus, joka perustuu liberaalialoitteen esittämään lakiesitykseen, hyväksyttiin PS:n, PCP:n ja BE:n äänin, PSD pidättyi äänestämästä ja Chega äänesti vastaan.

Aloitteen perusteluissa IL korosti: "Historiallisessa tilanteessa, jossa taloudelliset rajoitukset ovat olleet voimakkaita, emme pidä oikeasuhtaisena emmekä oikeutettuna sitä, että valtio perii satoja euroja pelkästä yksinkertaisen paperin unohtamisesta, jolla vain välitetään tietoja, jotka ovat jo henkilön hallussa".

Lopullisessa tekstissä lisätään muutamia kohtia lain pykälään, jossa määritellään säännöt vakuutusasiakirjojen myöntämisestä, ja säädetään, että nämä asiakirjat voidaan myöntää ja asettaa saataville sähköisessä muodossa, "sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden myöntämistä ja saataville asettamista paperilla ilman lisäkustannuksia vakuutuksenottajan tai tarvittaessa vakuutetun pyynnöstä tai tapauksissa, joissa heillä ei todistettavasti ole riittäviä sähköisiä välineitä niiden turvallista lähettämistä ja vastaanottamista varten".

Nämä sähköisesti annetut asiakirjat "korvaavat paperisen vakuutustodistuksen".